Øvrige faglige instrukser

Gennemfør modulet og gå videre til det næste, når du har indsendt din besvarelse.

Ovenstående modul handler om de forskellige øvrige faglige instrukser, man skal følge som medarbejder. Du kan læse mere om hvilke krav, rammer og regler, vi skal leve op til på disse links:
Rebild Kommunes instruks om rengøring og desinfektion
Rebild Kommunes instruks om opgaveoverdragelse og videredelegation
Rebild Kommunes instruks om personlig videredelegering
Rebild Kommunes faglig vejledning ifm. dødsfald
Rebild Kommunes faglig vejledning ifm. varetagelse af dødsboer
Sundhedsstyrelsens guide til tidlig opsporing af sygdomstegn
Rebild Kommunes beskrivelse af triage
Rebild Kommunes lommekort om procedure ved akut dårlig borger
Rebild Kommunes lommekort om blodsukkermåling
Rebild Kommunes lommekort om depotplaster på bryst
Rebild Kommunes lommekort om depotplaster på ryg
Rebild Kommunes lommekort om procedure ved rødme
Rebild Kommunes lommekort om smerteanamnese
Rebild Kommunes lommekort om urinvejsinfektion
Rebild Kommunes instruks om journalføring og dokumentation
Rebild Kommunes instruks om fravalg af livsforlængende behandling
Rebild Kommunes instruks om fravalg af genoplivning
Mariagerfjord Kommunes instruks om akut allergisk shock
Mariagerfjord Kommunes instruks om akut sygdom/ulykke/fund af livløs person
Mariagerfjord Kommunes instruks for personalets kompetence-, ansvars- og opgavefordeling
Mariagerfjord Kommunes instruks fravalg af genoplivning
Mariagerfjord Kommunes instruks om fravalg af genoplivning
Mariagerfjord Kommunes lommekort om risikosituationslægemidler

De vil også blive præsenteret i den løbende feedback, når det er relevant. Derudover kan vi som altid anbefale, at man kigger i personalehåndbogen.

Indhold inkl. tekst, fotos og videoer på denne hjemmeside tilhører Jysk Hjemmepleje. Indholdet må ikke på nogen måde kopieres eller bruges uden forudgående tilladelse