Lovgivning

Gennemfør modulet og gå videre til det næste, når du har indsendt din besvarelse.

Ovenstående modul handler om lovgivning. Du kan læse mere om hvilke krav, rammer og regler, vi skal leve op til på disse links:
Rebild Kommunes arbejdsdokument for magtanvendelse og tryghedsskabende velfærdsteknologi
Rebild Kommunes håndbog om magtanvendelse
Mariagerfjord Kommunes instruks om magtanvendelse

De vil også blive præsenteret i den løbende feedback, når det er relevant. Derudover kan vi som altid anbefale, at man kigger i personalehåndbogen.

Indhold inkl. tekst, fotos og videoer på denne hjemmeside tilhører Jysk Hjemmepleje. Indholdet må ikke på nogen måde kopieres eller bruges uden forudgående tilladelse