Dokumentation

Gennemfør modulet og gå videre til det næste, når du har indsendt din besvarelse.

Ovenstående modul handler om dokumentation. Du kan læse mere om hvilke krav, rammer og regler, vi skal leve op til på disse links:
Rebild Kommunes instruks om journalføring og dokumentation
Styrelsen for Patientsikkerheds gennemgang af UTH’er (video)
Rebild Kommunes arbejdsgangsbeskrivelse om helbredstilstande og SUL indsatser
Rebild Kommunes guide til dokumentation i Nexus
Rebild Kommunes guide til valg af helbredstilstand og målepunkter
Mariagerfjord Kommunes instruks om sundhedsfaglig dokumentation
Mariagerfjord Kommunes instruks om sundhedsfaglig journalføring

De vil også blive præsenteret i den løbende feedback, når det er relevant. Derudover kan vi som altid anbefale, at man kigger i personalehåndbogen.

Indhold inkl. tekst, fotos og videoer på denne hjemmeside tilhører Jysk Hjemmepleje. Indholdet må ikke på nogen måde kopieres eller bruges uden forudgående tilladelse